Sida:Psalm1695-3.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
638 Om Jordenes Fruchtbarhet. 639

Ach! wärdes siälen kröna
Medh dygder til stort tahl:
Tin nådh lät henne fuchta/
Som dagg vthaf Zion;
At hon må liufligt luchta/
Som roos i Libanon.

6. Wälsigna åhrets gröda/
Och watna tu wårt land:
Gif oss nödtorftig föda;
Wälsigna siö och strand.
Tin fotspor drype af fetma.
Bespisa medh titt Ord/
Och medh thess liufwe sötma/
Oss vppå thenna jord.


I Hungers Nödh.

318.

Koral nr 318 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/318 saknas

1. NÄr tigh går hungers nödh vppå/
Huru tu tigh skal ställa tå
Then helga Skrift tigh lärer.
Ty lyd och gif grann acht vppå
Then wisan jagh nu qwäder.

2. När tigh går sorg och nödh vppå/
Tin HErra Gudh åkalla tå/
Som tigh thet löftet gifwer/
At han tigh wisserlig hielpa wil/
Så länge tu här lefwer.

3. Patriarchen Jacob from och båld/
Thet feeltes brödh i hans huushåld/
Then brist Gudh wille lisa.
Joseph i Egypten en herre war/
Han mån sin fader spisa.

4. I dyran tijd han tigh wäl kan
Bespisa medh then rätta Mann/
Som tigh widh macht kan hålla.
Han skaffar spijs af Himlen nidh/
Och watn af hårda hälle.

5. Israels barn ock lika så/
När the i öknen månde gåå/
Gudz nådh the jämwäl sporde:
Kläder och skoor them intet tröt;
Gudh war som sådant giorde.

6. Een enckia vthi Sarpath war/
För henne han then omsorg bar
Och hennes vppehälle/
At miöl i skeppon intet tröt/
Och olia i krukan eij heller.

7. Han låter boskap födo fåå/
Försörjer ock korpvngar så

Then Mm mm The