Sida:Psalm1695-4.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Sedan Presten hafwer sjungit: Ähra ware Gudh i högdene/ sjunger Församlingen:

Och frijd på jordene: Eller: O HErre Gudh af Himmelrijk/ gifr Eller: Allenaste Gudh i Himmelrijk.

Presten wänder sigh til ffolcket och säger: HErren ware medh eder!

Församlingen swarar:

Så ock medh tinom Anda! Här på följer Collecten som står fram för Epistelen. Eller thenne Läser oss vedia. pag. 1016.

Sedan Epistelen/Psalmen/Evangelium/Troen och en wers til predikan.

Sedan alt är ändat på Predikstolen sjunges en psalm/ eller wers. Och tå Herrans Nattvard skal hållas/ begyner Presten altså:

HErren ware medh eder! (F.S.) Så ock medh tinom Anda! Vplyffter edor hiertan til Gudgh. (F.S.) Wij vplyffte wår hiertan. Låter oss tacka Gudi wårom HErran. (F.S.) Thet är rätt och tilbörligit.