Sida:Röda nejlikan 1907.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


På C. W. K. GLEERUPS i Lund förlag:

LÄSEBOK I NATURLÄRA

av D:r N. J. BERLIN.

10 uppl. utg. 1907.

Pris: Första delen (avd. I—III) inb. 1,75 kr.
  Andra     —   (avd. IV—VIII) inb. 1,75 kr.
  Båda delarna i ett band, 3,00 kr.

De äldre ibland oss glömma ej lätt den glädje och det intresse de erforo vid läsandet av Berlins naturlära.

I denna bok hava hundratusentals barn av alla samhällsklasser fun­nit svar på många av de frågor, som bekantskapen med den yttre världen redan uppväckt i det unga sinnet, funnit många nya väckelser till iaktta­gelser och eftertanke, många nya vittnesbörd om Hans vishet och godhet, som skapat och styrer världen.

Det har därför också varit vanligt, att denna bok kommit att av ungdomen betraktas som en kär vän, och att den icke blivit alldeles lagd åsido, när skolgången var slutad, utan ofta ånyo framtagits under den mognare åldern, då talrika i livet mötande företeelser lockat till erinring och nytt begrundande av bokens lärdomar.

På uppmaning av vänner till den med allt skäl värderade läseboken utgives den härmed ånyo i en reviderad, tidsenlig upplaga (den 10:de), och hava följande fackmän därvid välvilligt medverkat, för avdelning

I. Om människan: Professor H. T. S. Wallengren.
II. Om djuren: Professor A. W. Quennerstedt, docent S. F. Bengtsson och agronom J. G. J:son Leufvén.
III. Om växterna: Docent B Lidforss, professor Hjalmar Nilsson, lektorn, jägmästare S. V. Söderqvist och trädgårdsmästare O. Lindqvist.
IV och V. Om jorden och landet: Professor S. L. Törnqvist.
VI och V. Om vattnet och luften: Assistent J. E. Björnsson.
VIII. Om himlakropparna: Observator F. A. Engström.

Ur pressen:

»Framställningen är väl reviderad men lika populär som i förra upplagorna. Endast sakliga rättelser och tillägg hava vidtagits. I yttre avseende ter den sig fullt modern. Somliga av de förra bilderna åter­finnas, men en mängd nya har upptagits. Textrevisionen har verkställts av ett stort antal vetenskapsmän. Det lider intet tvivel, att den nya upp­lagan skall röna stor efterfrågan och bliva till mycket gagn. Näppeligen ha vi heller någon bok, som för närvarande kan upptaga täv­lan med Berlins läsebok.»
(Folkskolans vän.)

»Av de många generationer, som ur detta arbete hämtat så gott som hela den naturvetenskapliga allmänbildning, läroverken för några decennier tillbaka erbjödo, skall helt visst den nya upplagan hälsas med glädje.»
(Skånes Nyheter.)