Sida:Röda nejlikan 1907.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


C. W. K. Gleerups i Lund förlag:

Mickel Räv. Den gamla folkdikten ånyo satt i svenska rim av Farbror Hilding, med teckningar av Kaulbach. 2 kr. (kostat förut 3 kr. 75 öre.)

»I en riktigt vacker bok med en mängd dråpliga illustrationer försedda med ännu dråpligare deviser, på hederlig svensk knittelvers föreligger nu sagan oss i bearbetning av »farbror Hilding». Hela boken frestar till citat. Var och en bör köpa den, både gammal och ung, den är för alla lika rolig och hälsosam.» (Karlstads Tidningen.)

»Den läsande allmänheten är att lyckönska till Mickel Räv i dess nya gestalt, ty det är säkert den roligaste bok, som utkommit på mången god dag, och den kan läsas högt med oblandat nöje. Probatum est.» (Morgon-Posten, Göteborg.)

Erik Sjöblad den svenske Robinson, av N. Juel-Hansen. Svensk autoriserad upplaga utgiven av D:r Nils Larsson. Med många illu­strationer. Pris inb. 1 kr. 50 öre.

På stepperna. Fortsättning av »Erik Sjöblad, den svenske Robinson» av N. Juel-Hansen. Svensk autoriserad upplaga utgiven av D:r Nils Larsson. Med illustrationer. Pris inb. 1 kr. 50 öre.

»Denne författares förmåga att skriva för ungdomen är nogsamt känd. Den ungdom, som med intresse läst Erik Sjöblad, skall säkerligen även finna sig road af denna fortsättning med dess äventyr och spännande situationer.» — »En god och ärorik ungdomsbok. —»

Bröderna Grimms Folksagor. Övers, av Disa Törnqvist. Med färgtrycksbilder efter akvareller av Tekla Brauer. Första samlingen med 23 sagor, andra samlingen med 25 sagor, inbundna i klotband med färgtrycksbild å pärmen á 1 kr. Båda samlingarna finnas även av­delade i 7 häften à 25 öre.

Sagan om Grette den starke. Tolkad från fornisländskan av A. U. Bååth. Pris 3 kr. 75 öre.

» — — Sagan om Grette giver oss en utförlig och levande bild av de fredlöses liv och den nordiska vikingatiden. Grett var den ryktbaraste av alla på Island som fredlöse förklarade, längre an någon annan; i hela femton år trotsade han sina fienders förföljelse, ofta segerrikt försvarande sig mot hela hopar av angripare. — — Den livliga framställningen kryddas av en mängd humoristiska drag, hånfulla och iro­niska utfall, en ledig dialog och ett lyckligt användande av ordspråk! — —» (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.)

Kung Valdemar och bisp Absalon i fejd mot venderna. Efter Saxos Historia Danica av A. U. Bååth. Pris 2 kr.

»Historiskt intresserade borde icke underlåta att taga kännedom om detta arbete och såsom ungdomsläsning torde det vara särdeles värderikt» (—pt— i Sydsv. Dagbl. Snällposten.)

»Den präktiga boken är en av de lämpligaste gåvor, som till julen kunna uppletas åt särskilt de unga, vilka den otvivelaktigt skall tilltala genom den anda av äkta fosterlandskärlek samt den manlighet och den hurtighet, som känneteckna den.» (O. M. i Vårt Land».)

50 Småhistorier utg. av Anna Holge. Med 50 illustrationer av Jenny Nyström och förord av professor O. Cederschiöld. Inb. 75 öre.

» — — Berättelserna äro fängslade, lånade från flera håll, och Jenny Nyström har försett dem med vackra illustrationer.» (Svensk Läraretidning.)