Sida:RD 1935 34.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1.9. tidigt, att därav betingade förslag kimna föreläggas 1936 års riksdag, någon åtgärd från riksdagens sida i anledning av motionerna 1:58 och II: 140 icke vara påkallad. Vidkommande motionerna 1: 59, II: 132, II: 351 och II: 381 lära enligt utskottets uppfattning de önskemål, som framställts i dessa motioner, komma under omprövning i samband med den pågående utredningen. Under åberopande av det anförda hemställer utskottet, 1) att motionerna 1:58 och II: 140 icke må föranleda någon riksdagens åtgärd; samt 2) att riksdagen i anledning av motionerna l: 59, II:132, II:351 och II:381 må. i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att åt pågående jaktlagstiftningsutredning uppdrages att upptaga till behandling jämväl de spörsmål, som beröras i dessa motioner. Stockholm den 15 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Vid detta ärendes slutbehandling hava närvarit: från första kammaren: herrar Sederholm, Carl Eriksson, Gabrielsson, Tjällgren, Gmnnth, Fritiof Gustafson. Dalberg och Elof Andersson; samt [rån andra kammaren: herrar Johansson l Uppmälby, Uddenberg, Gustafson i Kasenberg, Andersson i Löbbo, Liedberg, Pettersson i Rosta, Ericsson i Sörsjön och Osberg.