Sida:RD 1935 34.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbrukrs-utskottets utlåtande Nr 28. 9 minnes- och naturskyddsområde och om rätt för kronan att. därest föreningen upplöses eller befinnes brista i nödig omvårdnad om omrâdet, kostnadsfritt vinna detsamma åter; skolande i övrigt gälla, beträffande försäljningen av inägo- och hemskiftet, att tillträdet må räknas från den 14 mars 1935, att egendomen försäljes i det skick, vari den vid tillträdet befinnes, att endast kronan tillhöriga byggnader och anläggningar ingå i försäljningen, att förbehåll göres för de jämkningar i gränser, som vid blivande avstyckningsförrättning kunna komma att föreskrivas, att föreningen Heimbygda såsom ägare av området litt. Ba medgives rätt att fritt nyttja den intill området belägna källan ävensom rätt till erforderliga utfartsvägar samt att köparen skall respektera den Frösö elekriska förening m. b. p. a. medgivna rätten att hava elektriska ledningar framdragna över egendomen, ävensom beträffande överlåtelsen av lotten litt. Ba, att ägaren av inägo- och hemskiftet förbehålles rätt att för kringliggande ägors brukande taga nödiga vägar över områ/det utan att skada fornlämningar, planteringar eller dylikt. Stockholm den 21 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. aruarande se utlatande nr 2) Bihang till nkndagens protokoll 1935. 10 aaml. Nr 28-30. 2