Sida:RD 1935 34.djvu/391

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Jordbruksutskottets memorial N r 66. Socken * Revir ligendo .- lil('lls liillllll -5-'- Jamin 1 2 lnrösnings-i antal' -i?f'd,, - l N '! harl Lannasked "'--- Tånnö K S.. 1 - Sandsjö l Växjö " Gàrdsby v l ) ¥ Tegnaby Runsten Olands Döderhult Hamæarsel l ' lnlöst enligt emmarlagen ltomt nr 13 av dzo dzo ..................... i " " w l | l Jönköpings län. Eksjö itomt nr 5 av 2/,, mtl Broby Klostergården nr 9 ............................................. - *- 16 " dzo d:o ......... - .... -- " " 17 " dzo dzo ......... ........... ..- " " 21 " (120 (110 . . . - . . - - - . , . . . . - . . - . - - - , . . . - - Å Värnamo Ett område av "'/3 mtl Tànnö Kåragård nr 3:- , Kronobergs län. värmas §L°tten lm. A + B (sjömilan) (B1ömn¿ Storegård 25) av 3/4 mtl Blötan nr 2; Stol-egå-1-d - .............................................. §Lotten litt. D + C (huvudgården) (Blötan; ¿ 1 Storegård 26) av dzo dzo ..................... .->-j (Lotten litt. E (Näset) (ßlömn smregårdi * 25) av d:o d:o.-. êlotten litt. F (Ekelund eller Ekedal)§ § (Blötan Storegård 27) av d:o dzo ...... -. - Lotten litt. H (Mörkehult) (Blötan Store, gård 24) av dzo Ett område (ägofig. '1-5) (Kronoberg 183) av 3 mtl Kronobergs kungsgård nr llLotten litt. B (Stongby 122) av 1 mtl, Stongby nr 12 1 w ä Kalmar län. Södra Bäck (hela Lotten litt. C av " " F 8,V " " K av " " L av " " M av " " P av Summa; - l.-................................. -' dzo - ......................... -. - Gädde- och Stockegård|- llotten litt. C (Stongby 12") av d:o dzol-

  • av dzo d:ol-

l " " D ( " 12 ) l Ett område (Gunnarsdal') av 1 mtl Toftal § nr 5, 6, 8 - ........................................... .."- Summa - eg.) . - - - . - - - . - . - - . - . . - . -, 4 1 mtl Döderhult nr lldzo dzo ........................ -¿- dzo d:o - - - ,,,, - d:o dzo - -- dzo dzo - .-L- dzo dzo - - - '- Hannäs Tjusts Läg. Kulltorp av Grevsiitters huvudgård under kronoparken Grevsätter - -. .- ;- Kristvalla Kalmar Läg. Nybygget av 1 mtl Skårebo nr 1¿- Snmma - A lv:-«$ v w w « | 1 1 - 1 -,13.12& ==/. |: Å . |l .- -, lr 4 'l nl 1 w.

l

il 4. 4 (- \ } 1. F 1 L i e 1 1 1 s .V l -j 19.2o§ -; 19.2oi -1 19.20] 16.2o¿ -i 32.34' 1 1l19.w 2! o5.w- 25% 64.30: - --°-,-9.- 3¿ 30.o 1% 18.1 1 41 01.20; 1 - 25 51.10! 1 \ -1: 06.oo"; -, 64.00; 3\ 72.so¿ 43' 1-z.9°§ 64.20; 12.50 21.so'- 13.501 17.00: 03Joà 26.561 32" 94.30 88.00 36 86.20 1