Sida:Rd 1874 skrivelse 92 32.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 92.
7 §.

Svedjar brukare eller verkställer torf- eller ljungbränning olofligen å legd jord, vare lag som i 2 § sägs. Gör han derå annan åverkan, eller säljer eller bortför derifrån olofligen träd eller annat, som i 4 § omtalas, eller öfverträder eljest sin nyttjanderätt; straffes med böter, högst ett tusen riksdaler, eller fängelse.

Lag samma vare för boställes innehafvare, kronohemmans eller nybygges åbo och den, som eljest innehafver, eller eger rätt att nyttja annans skog eller mark, så ock för den, som eger jord med inskränkt rätt till skogens nyttjande."

Riksdagen framhärdar etc.
Stockholm den 20 Maj 1874.
Stockholm, Bergström & Lindroth 1874.