Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


8 Nr 5. Lördagen den 27 januari. nr '171, av herr Gabrielsson m. fl., om ökat anslag till premielån tillegnahemsläntagare för nyodlings- och nybyggnadsarbeten; nr 172, av herr Gabrielsson m. fl., om ökat anslag till understöd åt elever vid lägre lantbruksundervisningsanstalter; nr 173, av herr Gabrielsson m. fl., om ökat anslag till svenska betes- ochvallföreningen; nr 174, av herr 'von H eland och herr Gastaoson, John, om effektiv ochvaraktig hjälp ät den svenska fiskerinäringen; nr 175, av herr Granath och herr Eriksson, Carl, om beredande av lättnader beträffande förräntning och amortering av lån ur fiskerilånefonden; nr 176, av herr Holstenson m~. fl., om viss ändring i bestämmelserna rörande prisutjämningsbidrag för produktmjölk; nr 177, av herr von Heland m. fl., angående bestämmelser om obligatorisk effektiv värmebehandling av konsumtionsmjölk; nr 178, av herr Tjällgren och herr Pettersson, David, om kostnadsfrianslutning för landstingen till den statliga bränslekontrollverksamheten; nr 179, av herr Andersson, Nils, och herr Johanson, Karl August, ombilligare djursjukvärd; nr 180, av herr Andersson, Per, och herr Carlsson, Carl, om anslag förnedbringande av på. delägarna i Längsjöbäckens regleringsföretag i Österfärnebo socken belöpande län från odlingslånefonden; nr 181, av herr Sandén m. fl., om anslag till fullständig undersökningrörande åtgärder mot Klarälvens skadeverkningar vid översvämningar; nr 182, av herr Bodin, Karl, m. fl., om statsbidrag. till avlönande av dearbetande elektriska länsföreningarnas konsulenter; samt nr 183, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om effektivt ochplanmässigt stöd åt jordbruket. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet den av herr Johansson, Johan Bernhard, .m. fl. väckta motionen, nr 184, om reglering av införseln av vissa fodermedel. ~ Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Johansson,Johan Bernhard, m. fl., väckta motionen, nr 185, om fortsatt stöd åtbrödsädesodlingen. Föredrogs och hänvisades till bevillníngsutskottet den av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl. väckta motionen, nr 186, om höjning av accisen åmargarm. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet nedannämnda motioner: nr 187, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om vissa ändringar iförordningen angående slaktdjursavgift; och nr 188, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om inrättande av enlånefond för äggproduktionens stödjande. _ Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet den av herr Johansson,Johan Bernhard, m. fl., väckta motionen, nr 189, om höjning av äggtullen.