Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Nr 5. Lördagen den 27 januari. nr 244, av herr Branting, om åstadkommande av en verklig likställighet i straffrättslígt hänseende mellan arbetare och arbetsköpare; nr 245, av herrar Branting och Wahlmark, om viss ändring i lagen omarbetarskydd; nr 246, av herr Asplund, om ändring i lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa. bolag; nr 247, av herr Björck, Wilhelm, m. fl., om ändring i lagen omskyddskoppympning m. m.; nr 248, av herr Berg, Robert, om viss ändring i fattigvårdslagensbestämmelser rörande hemortsrätt; nr 249, av herr Johansson, Johan Bernhard, om skärpta bestämmelserrörande utlännings rätt att här i riket driva näring; nr 250, av herr Velander m. fl., om åtgärder till skydd för svensk arbetskraft gentemot utländsk konkurrens; nr 251, av herr Nilsson, Bernhard, och herr Svensson, Martin, omlagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning ä skogs- 'och hagmark; nr 252, av herr Bodin, Karl, m. fl., om ändrade bestämmelser rörandeuppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö; samt nr 253, av herr Gustafsson, Per, om utredning rörande lämpligaste sättet för fastställande av ersättning för jordlösen m. m. i samband med anläggande av vagar. Föredrogs och hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott den av herr Sandström m. fl. väckta motionen, nr 254, om åtgärder för ungdomens skyddande i religiöst och sedligt hänseende m. m. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet nedannämnda motioner: nr 255, av herr Tettersson, Anton, och herr Larsson, Johan August, om sänkning av räntan ä egnahemslån; _nr 256, av herr Pettersson Anton, m. fl., om skyldighet för egnahemsnämnd att vid egnahemslåns beviljande pröva skälígheten av fastighets inköpspris; nr 257, av herr Sandström, om anslag till premielån till egnahemslåntagare för nyodlings- och nybyggnadsarbeten; nr 258, av herr Svensson, Martin, m. fl., om ökat anslag till nyodling,betesförbättring och stenröjning å ofullständiga jordbruk; nr 259, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om utsträckning avskyldigheten att erlägga mjölkavgift; nr 260, av herr von H eland, om ordnandet av avsättningen avmejeriprodukter samt angående mjölkregleringens handhavande; nr 261, av herr von Heland m. fl., angående sättet för bestridande avpristillägg ä exporterat smör; nr 262, av herr Larsson, Johan August, om införande av avgiftspliktbeträffande all yrkesmässigt bedriven slakt; _ nr 263, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om åtgärder föräggproduktionens stödjande; nr 264, av herr Larsson, Johan. August, m. fl., angående stärkande avexportmöjligheterna för ägg; nr 265, av herr Larsson, Johan August, m. fl., om inrättande av enlänefond för konservering och lagring av ägg m. m.; nr 266, av herr Bodin, Karl, och herr Tjällgren, angående utredning rörande möjligheten till sjöregleringar i därtill lämpade trakter;