Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 27 januari. Nr 5. 13 nr 267, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om anslag till täckande avuppkommen brist i Skorpetorp-Skrika dikningsföretag av år 1929; samt nr 268, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om ytterligare åtgärder förstyckning av vissa kronoegendomar och från enskilda inköpta egendomar till mindre jordbruk samt om anvisande av medel därtill. Föredrogos och hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskottnedannämnda motioner: nr 269, av herr T jällgren m. fl., om åtgärder i anledning av det s. k.bisysslesystemet vid statens verk och företag; nr 270, av herr Gustafson, Fritiof, och herr Nilsson, Bernhard, om ordnande av en allmän folktandvård; samt nr 271, av herr Nilsson, Aleæander, m. fl., om bättre kontroll av mätare för elektrisk energi. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 272, av herr Henriksson m. fl., om ändrade grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst; och nr 273,_av herr Andersson, Elof, m. fl., í samma ämne. Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet herr Lindhagensmotioner: nr 274, angående överenskommelser med vederbörande främmande makter rörande samverkan mellan de mindre staterna och särskilt mellan balterna och mellan skandinaverna; samt nr 275, om ett utrikesutskott. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott herr Lindhagens motioner: ' nr 276, om rikets kolonisation; nr 277, om komplettering av ofullständiga jordbruk; nr 278, om arrendeproblemet; samt nr 279, om tillägg till allmänna expropriationslagen för jordbruksändamål. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet herr Lindhagens motion, nr 280, i anledning av Kungl. Maj :ts framställning angående anslag tillarrenderådgivning åt vissa arrendatorer. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott herr Lindhagensmotion, nr 281, angående kontroll på. den sociala arrendelagstiftningen. Föredrogs ochhänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott herr Lind"- lmgens motion, nr 282, angående omvårdnaden om vissa statensjordbruksarrenden. '