Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr 2. Måndagen den 15 januari herr Nilsson, Petrus, » Hammarskjöld. Dessa personer hade alltså utsetts till ledamöter i nämnden. På framställning av herr talmannen beslöts att riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet underrättas om kammarens val avledamöter och suppleanter i utrikesnämnden samt a.nmodas låta uppsatta och till kamrarna ingiva förslag till den skrivelse i ämnet, som borde till Konungen avlåtas. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 37, med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1934; samt nr 51, om gillande av den riksbanken meddelade befrielsen frånskyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: nr 2, angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland,lsland och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention angående konkurs, m. m.; nr 3, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket m. m.; nr 4, angående godkännande av konvention för skydd av den industriella äganderätten samt antagande av förslag till lag om ändring i 7, 11, 15 och 16 §§ förordningen den 16 maj 1884 angående patent m. m. ; samt nr 5, med förslag till lag om upphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken, m. m. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj :ts,pro- position nr 6, med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10 och § 26riksdagsordningen. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :ts propositioner: _ _; nr 7, med förslag till lag om ändring i vissa delar av 27 och 30 kap.rättegångsbalken m. m. ; i nr 8, med förslag till lag angående ändring i visa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation; _ n_r 9, med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 11 §§ lagen den 30 jun1t1916 (nr 312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik; sam nr 10, med förslag till lag om blodundersökning i brottmål. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 11, angående överlåtelse å. Haparand t d ' d 1 k Karl Johan i Norrbottens län; a S a av VISS e av Onopar en