Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


8 Nr 9. Fredagen den 16 februari. Anmäldes och bordlades konstitutionsutskottets utlåtanden: nr 1, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till ändradlydelse av § 6 mom. 10 och § 26 ríksdagsordningen; nr 2, i anledning av väckt motion om ett utrikesutskott; och nr 3, i anledning av väckt motion om vissa ändringar i gällandegrundlagsbestämmelser angående den tid, för vilken allmänna val till andra kammaren bliva gällande; bankoutskottets memorial och utlåtanden: nr 6, med överlämnande av redaktionskommitténs för utgivande av etthistoriskt och statsvetenskapligt arbete om den svenska riksdagen berättelse över kommitténs verksamhet under år 1933; nr 7, i anledning av väckt motion om pension åt förre stenografen hosriksdagens första kammare A. W. Fredén; nr 8, i anledning av väckt motion om gratifikation ät vaktmästaren hos statsrevisionen E. A. S. Anderssons änka; och nr 9, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld; samt andra lagutskottets utlåtande nr 7, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva' läkarkonsten. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.13 e. m. ' In fidem G. H. Berggren. Stockholm 1934. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. .uoøaa