Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1934 Första kammaren. Nr 12.


Fredagen den 23 februari.

Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.


Justerades protokollen för den 17 och den 20 innevarande månad.


Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 50, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående befrielse för K. S. H. Hartin från viss betalningsskyldighet; och

nr 51, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående gäldande av vissa haverikostnader.


Anmäldes och godkändes andra lagutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 52, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition, nr 122, angående förändring i avseende å. löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.


Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj:ts proposition nr 130, angående upplåtelse av visst område å Djurgården till Stockholms stad.


Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts proposition, nr 131, angående utbetalning förskottsvis av statsbidrag till vägbeläggningar med begränsad varaktighet.


Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj:ts proposition nr 132, angående godkännande av en i Genève den 11 oktober 1933 undertecknad internationell konvention för undertryckande av handeln med myndiga kvinnor.


Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj:ts propositioner: nr 142, angående ändring av flygvapnets reservbefälsorganisation; och nr 145, angående försäljning av vissa kronan tillhöriga markområden inom Vaxholms fästning.


Första kammarens protokoll 1984. Nr 12.1