Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 2. Tisdagen den 16 januari Tisdagen den 16 januari. Kammaren sammanträdde kl. ll f. m. Justerades protokollen för den 10, 11 och 12 innevarande månad. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 45, angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter; nr 46, angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhörigamarkområden m. m. ; nr 52, angående vissa reclovisningsåtgärder i anledning av överlåtelse från statens järnvägar till domänverket av nämnda järnvägars slipersfaktori vid Piteå. ; samt nr 53, angående ändringar i gällande bestämmelser rörande lokalpostförsändelse. F öretogs val av fjorton suppleanter i konstitutionsutskottet. Därvidavlämnades 82 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan>> och upptagande namnen på följande personer i denna ordning: herr Källman, » Mellén, >> Ström, Fredrik, Rydberg, ' Thorén, Västberg, Andersson, Per, Bodin, Karl, A Johanson, Karl August, Silfverstolpe, Andersson, Nils, Bäckström, . Hagström, _ Pettersson, Ant n )) O , Dessa personer hade alltså utsetts till suppleanter i utskottet. vv V v vv¥v¥¥¥¥v¥ Anställdes val av sexton suppleanter i statsutskottet. Därvid avlämnades 80 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan» och upptagande namnen på följande personer i denna ordning: herr Walles, friherre Lagerfelt, herr Bergström, » Thelin, ,