Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Måndagen den 15 januari Nr 2. 9 T. Vide, och fröken Anna Strömqvist. Det skulle antecknas, att Carlén och Myrberg redan den 8, Stenwall redan den 9 samt Wistrand, Widegren, Hedelius och Strömqvist redan den 10innevarande januari på särskild anmodan inträtt i tjänstgöring hos kammaren. Beträffande därefter vaktbetjäningen beslöto herrar deputerade, att enförste vaktmästare och nio vaktmästare skulle anställas hos kammaren; och antogos därefter till förste vaktmästare Carl O. Eriksson och till vaktmästare Chr. Jensen, G. Tillman, J. E. Lundvall, G. Henrik Eriksson, M. Jonas Ericsson, C. Rydén, K. Swenson, Bror K. O. Karlsson och Olof Andersson. Tillman erhöll på därom framställd begäran ledighet tills vidare förtjänstgöring såsom vaktmästare hos 1930 års försvarskommission, och till vikarie för honom antogs Svante Nilsson. Åt Jensen uppdrogs att ombestyra utdelning av postförsändelser tillkammarens ledamöter m. m. Det skulle åligga de antagna vaktmästarna att vid behov och i den män så ske kunde utföra jämväl annan tjänstgöring hos riksdagen. Här skulle anmärkas, att C. O. Eriksson och Jensen redan den 2 ochövriga vaktmästare med undantag av Nilsson redan den 9 denna månad börjat tjänstgöra hos kammaren. År' och dag som ovan. ' In fidem G. H. Berggren. E J usterades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.27 på dagen. In fidem G. H. Berggren.