Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februan Nr 12 Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgorande statsutskottetsutlatande nr 9, angående regleringen for budgetaret 1934/1935 av utgifterna for kapitalökning i avseende å postverket telegrafverket, statens Jarnvagar och statens vattenfallsverk. Punkterna 1 och 2. Vad utskottet hernstâíllt bifölls Punkten 3. Lades till handlingarna. Punkterna 4»-7. Vad utskottet hemställt bifölls Punkterna 8 och 9. Lades till handlingarna. Punkten 10. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 11. Lades till handlingarna. Punkterna 12-17. Vad utskottet hemställt bifölls Punkten 18. Lades till handlingarna. Punkten 19. Utskottets hemställan hifölls. Punkten 20. Lades till handlingarna. Punkterna 21 och 22. Vad utskottet hemställt bifölls Punkten 23. Lades till handlingarna. Punkten 24. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 25. Lades till handlingarna. Punkterna 26'-28. Vad utskottet hemställt bifölls