Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr l4. Lördagen den 3 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Herr talmannen yttrade: Jag får för kammaren tillkännagiva, att arbetet med hänsyn till påskhelgen kommer att anordnas under den närmaste tiden på följande sätt. Sista arbetsplenum före påsk kommer att hållas torsdagen den 22 i denna månad med fortsättning på kvällen och följande dag, fredagen den 23, därest så skulle erfordras. Därefter kommer, såvida omständigheterna ej påkalla annan anordning, intet arbetsplenum att hållas förrän torsdagen den 5 april klockan 2 e. m., då gemensamma voteringar komma attföretagas. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 153, angående anslag till uppförande av verkstadsbyggnader vidcentralfängelserna i Malmö och å Härlanda; samt nr 180, angående statsverkets övertagande av staden Kungsbackasförpliktelser beträffande två icke lagfarna rådmän, vilka vid rådhusrättens istaden upphörande komma att indragas. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: nr 181, med förslag till vapenkungörelse; och 1 nr 188, med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 §straffagen. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj :tspropositi_on nr 189, med förslag till ändrad lydelse av § 3 13:otryckfrihetsförordningen. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 190, angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; samt nr 192, angående tillfällig löneförbättring under budgetåret 1934/1935 för viss personal inom den civila statsförvaltningen. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 195, angående försäljning av ett kronan tillhörigt markområde å Söderåsen vid Ljungbyhed. Första kammarens protokoll 1994. Nr 14. 1