Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/359

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 6 mars. Nr 14. 19 Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 82, till Konungen 1 anledmng av Kungl. Mag :ts proposition angående upplatelse av visst område å Dgurgården till Stockholms stad. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 206, angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar; samt nr 207, angående anslag till avlöningsstat för rikets allmänna kartverk. Herr statsrådet Vennerström avlämnade Kungl. Maj :ts proposition, nr 205, angående modernisering av vissa matinrättningar vid marinen. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Larsson, Johan August, väckta motionen, nr 308, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstitutionsutskottets utlåtanden nr 7 och 8, statsutskottets utlåtanden nr 7 och 34-36, bevillningsutskottets betänkande nr 7 samt första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 2. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts innevarande dagavlämnade propositioner nr 199, 205 och 208. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.08 e. m. ' In fidem G. H. Berggren.