Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


18 Nr 14. Tisdagen den 6 mars. Herr Larsson, Johan August, väckte en motion, nr 308, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m. Motionen blev på begäran bordlagd. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.30 på dagen. In fidem _ G. H. Berggren. Tisdagen den 6 mars. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Leo avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 199, angående elektrifiering av banorna Laxå,-Charlottenberg,Södertälje södra-Eskilstuna med bilinjer och Uppsala_Gävle; samt nr 208, med förslag till förordning om ändring i vissa delar avmotorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Juslterades protokollen för den 28 nästlidne februari och den 2 innevarande mana . _ Efter föredragning av ett från andra kammaren ankommet protokollsutdrag, nr 250, med delgivning av nämnda kammares beslut över dess femte tillfälliga utskotts utlåtande nr 2, i anledning av väckt motion, nr 484, angåendeinrättandet av ett under svenska statens kontroll ställt penninglotteri, beslöt första kammaren hänvisa detta ärende till sitt andra tillfälliga utskott. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 2, till Konungen angående vissa av Kungl. Maj :t i statsverkspropositionen gjorda framställningar rörande utgifterna för budgetåret 1934/1935 underriksstatens andra huvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Anmäldes och godkändes bankoutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen:_ nr 11, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens elfte huvudtitel, innefattande anslagen till pensionsväsendet, utom i vad angår anslaget till allmänna indragningsstaten; och nr 48, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden för pensionering av civilatjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytande medlen.