Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr lb. Lördagen den 10 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. in. Herr 'von Geijer anmälde, att han onsdagen den 7 innevarande månadinfunnit sig vid riksdagen. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 214, med förslag till lag om ändrad lydelse av § 43 mom. 1vämpliktslagen den 12 juni 1925 (nr 337); nr 218, angående ersättning till Carl Otto Andreasson i anledning avsjukdom, ådragen under militärtjänstgöring; lxlir 228, angående uppskov med amorteringar å. lån från fiskerilånefonden; oc nr 231, med förslag till förordning angående vadhållning i samband med tävlingar. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 84, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avskrivning av viss fordran hos förre konsuln i New York K. Woxen; nr 85, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående tilläggande av högre lön åt underofficeren å. övergångsstat J. G. Andersson; samt nr 86, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ersättning till styckjunkaren J. Ohlsson för visst av honom till kronan inbetalt belopp. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 212, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 juni 1885 (nr 27) angående lösdrivares behandling m. m. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 213, angående anslag till skyddsuppfostran m. m. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: nr 215, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 14:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt; Q 'C .am nr 217, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m. m. Första kammarens protokoll 1934. Nr 16. 1