Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Onsdagen den 10 januari. Nr 1. 3

Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna

Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet den 4 januari 1934.

I anledning av stadgandet i § 32 riksdagsordningen hade statsrådet och chefen för justitiedepartementet anmodat tre bland de av riksdagen valde fullmäktige i riksbanken och tre bland fullmäktige i riksgäldskontoret att närvara vid den granskning av riksdagsmannafullmakter, som skulle inför departementschefen företagas innan årets lagtima riksdag sammanträdde; och infunno sig nu av fullmäktige i riksbanken herrar A. Amnér, V. Larsson och E. Björnsson samt av fullmäktige i riksgäldskontoret herrar K. Hildebrand, E. Hallin och A. Lindqvist.

Till justitiedepartementet hade insänts fullmakter dels för 18 personer, som vid val i september 1933 för vissa valkretsar utsetts till ledamöter av riksdagens första kammare för en tid av åtta år, räknade från och med den 1 januari 1934, dels för en person, som, efter det plats övergått från en valkrets till valkrets inom annan grupp, vid nytt val i september 1933 blivit utsedd till ledamot av första kammaren för tiden från och med den 1 januari 1934 till den 1 januari 1935, dels ock för fyra personer, som vid nya röstsammanräkningar blivit utsedda såsom ledamöter av första kammaren i stället för avgångna ledamöter.

Vid granskning av fullmakterna framställdes icke någon anmärkning mot desamma.

Protokoll över granskningen jämte en förteckning å de granskade fullmakterna skulle tillika med dessa överlämnas till första kammaren.

I ämbetet:

Gunnar Dahlman.


Den åberopade förteckningen, som jämväl upplästes, lydde sålunda:

Förteckning å ledamöter av riksdagens första kammare enligt fullmakter, granskade inför chefen för justitiedepartementet den 4 januari 1934.

Jönköpings län.

1. Lektorn Ivan Hjalmar Emanuel Pauli i Stockholm.

2. Direktören Felix Teodor Hamrin i Jönköping.

3. Lantbrukaren Karl Oscar Ericson i Oberga.

4. Domänintendenten Per Bernhard Nilsson i Landeryd.

5. Mätareavläsaren Gustav Emanuel Heüman i Jönköping.

6. Godsägaren Allan Fredrik Adolf Hollstensson i Alversjö.

Blekinge län och Kristianstads län.

7. Landstingsmannen Robert Berg i Karlskrona.

Göteborgs stad.

8. F. d. maskindirektören David Otto Mauritz Silfverstolpe i Göteborg.

Göteborgs- och Bohus län.

9. Generalkrigskommissarien Jakob Ludvig Widell i Stockholm.

10. Redaktören Sigfrid Hansson i Äppelviken.

11. Lantbrukaren John Aron Gustavson i Kode.

12. Borgmästaren Axel Ludvig Sundberg i Lysekil.

13. Handlanden Johan Adolf Theodor Nilsson i Mölndal.