Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/523

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 16 mars. Nr 17. 125 Herr Nylander avlämnade en av honom m. fl. undertecknad motion, nr 321, i_anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning omändring i vissa delar av motorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Motionen blev på begäran bordlagd. Anmäldes och bordlades bevillningsutskottets betänkande nr 15, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 och 7 §§tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316); första lagutskottets utlåtande nr 32, ianledning av väckt motion angående revision av gällande bestämmelser om behandlingen av minderårigaförbrytare; andra lagutskottets utlåtande nr 15 i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om anskaffning av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hä.st- och fordonsanskaffningslag) m. m.; samt första kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 3, i anledning av väckt motion angående fördelningen av statliga stipendier vid olika slag av utbildningsanstalter. Justerades protokollsutdrag för denna dag, "varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.08 e. m. In fidem G. H. Berggren.