Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/605

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. Nr 18. 81 Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) Herr Bärg, Anders: Jag skulle, herr talman, icke haft något emot attutskottets yttrande låtit på det sätt, som herr Lindhagen föreslår, om det hade varit möjligt att få fram en sådan formulering i utskottet. Jag ber att till herr Velander få säga, om herr Velander vill höra på, att han har bestämt n_11sstagit_ s1g._ Herr Velander säger här, att omkontrollstyrelsens yttrande inte vant avgivet, lnnan motionerna förelågo, skulle detta yttrande måhända ha avfattats 1 annan form. Det är ett misstag.Kontrollstyrelsens yttrande, om herr Velander närmare vill se på detsamma, finnesomnämnt på sidan 7 i utskottets betänkande. l kontrollstyrelsens nämndayttrande på sid. 5 säger styrelsen bland annat, efter att ha erinrat om att 1928 ars revision av rusdryckslagstiftnmgen ännu ej är färdig, att vid innevarande års riksdag ha följande motioner i hithörande ärende väckts. Så räknarkontrollstyrelsen upp samtliga de motioner, som vi nu behandla, och det är juockså i anledning av bryggareföreningens framställning och de nu behandlademotionerna, som kontrollstyrelsen har sagt, att någon uppdelning icke kanifrågakomma. Samtidigt betonar emellertid kontrollstyrelsen, att styrelsen anser, att en utredning är påkallad. Herr Velander har sålunda här begått ett misstag. Jag ber att få säga ett par ord också med anledning av herr Lindbladsanförande. Det förvånar mig, att herr Lindblad stod och läste upp det där stycket ur en göteborgstidning. Jag vet nu inte, om det var riktigt, men det borde väl vara riktigt, eftersom det var en göteborgstidning och det är en göteborgsangelägenhet, som vi nu behandla. Men jag föreställer mig, att herr Lindblad också ville göra de där uttalandena om senfärdigheten hos denarbetande rusdrycksrevisionen till sina egna; Herr Lindblad bör veta, lika bra som jag och kanske litet bättre, att denna revision, som har sitt namn av 1928, blev sammansatt på det viset, att den var komplett arbetsoduglig och måste upplösas 1929 och att den nya revisionen tillsattes 1930. Det kan nu intevara tal om något arbete från 1928, eftersom allt man sysslat med under 1928- 1929 har visat sig vara totalt värdelöst, och det har inte varit till någon nytta, i det reella arbetet, som revisionen sedan har sökt åstadkomma och som jag föreställer mig också skall leda till resultat. Jag ber även att få säga några ord i anledning av det myckna talet om de ökade arbetsmöjligheterna genom porterns frigivande. Nyss sade herrBissmark, att det här var sådana saker, som inte behöva utredas, och detsamma säger också herr Lindblad. Det förefaller mig, som om begreppen vore så pass virriga i detta hänseende, att de först och främst behövde utredas. Jag tror, att man kan med bestämdhet utgå ifrån, att porter icke kommer, som man talar om, att ersätta vinet i någon nämnvärd utsträckning, och skall det icke bli en ökad maltdryckskonsumtion, kommer det väl att bli på det viset, att pilsnerkonsumtionen minskar något så när i den mån, somporterkonsumtionen ökas. Blir förhållandet det, är ju inte så mycket vunnet med attarbetarna på pilsnerbryggerierna få mindre att göra och arbetarna påCarnegiebryggeriet litet mera att göra. För övrigt har ju herr Lindblad liksom flera talare här påpekat vilkavinster statsverket i beskattningshänseende skulle göra genom att man övergick till tillverkning av en inhemsk vara mot att köpa från utlandet. Ha herrarna räknatgut, hur många flaskor porter eller öl man skall dricka mera än vin för att komma upp till samma statsinkomst, som man har på vinet? Ar det nu riktigt, som man försöker göra troligt, att porterkonsumtionen skulle minska vinkonsumtionen? Det är dock detta som både reservanterna och andra bygga på, men herrarna kunna väl icke tro, att det kommer att förtäras så omåttligt med porter, att man kan komma upp till samma statsinkomster, som man har Första kammarens protokoll 1934. Nr 18. 6