Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/628

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


104 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 30, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående gäldande i vissa. fall ur kyrkofonden av understöd i anledning av olycksfall i arbete å. skogar till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932; samt nr 31, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående biträden åtärkebiskopen. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Herr andre vice talmannen hemställde nu, att behandlingen av detåterstående ärendet på föredragningslistan måtte få uppskjutas till ett annatsammanträde. Härtill lämnade kammaren sitt bifall. J usterades ytterligare protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarens sammanträde avslutades kl. 12.09 på, natten. In fidem . G. H. Berggren. l Stockholm 1934. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 341002