Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 64.

fogas som bilaga till motionen. Ritningarna skola tillhandahållas vederbörande utskott.)

Bodens stad har en befolkning av c:a 8 000 personer och är stadd i kraftig tillväxt. Inom Bodens garnison torde man även under fredstid ha att räkna med en manskapsstyrka på minst 5 000 man, som undergår militär utbildning. Det är en påtaglig brist ur såväl hygienisk- som utbildningssynpunkt, att Bodens stad och garnison sakna en tillfredsställande badstuguanläggning med tillhörande simhall. Bodens stad är en relativt ny stadsbildning och kan icke lösa frågan ensam, och de försök, som hittills gjorts att lösa den gemensamt med garnisonen, ha blivit resultatlösa. På grund härav, men även med hänsyn till önskvärdheten att kunna lägga de militära övningsprogrammen till lämpliga tider obundna av hänsyn till civilbefolkningens intressen, har kommendanten kommit till den uppfattningen, att det mest rationella vore, att för Bodens garnison inrättades en gemensam badinrättning med simhall. Såsom framgår av utredningsmannens förslag skulle tiden från kl. 8 till kl. 18 reserveras för militärens behov under veckans vardagar, tiden från kl. 18 till kl. 21 eller eventuellt senare för civila behov med skilda dagar för damer och herrar samt söndagarna för allmän badning eller för idrottsföreningarnas träning och tävlingar. Denna sistnämnda uppgift är icke minst beaktansvärd enligt vår mening, i all synnerhet som Boden i viss mån kan betraktas som ett centrum för vinteridrotten.

Med stöd av det ovan anförda och under hänvisning till bifogade utredning tillåter jag mig föreslå,

att riksdagen ville bevilja ett anslag av 600 000 kronor att utgå av lånemedel till uppförande av ett varmbadhus med simhall inom Bodens garnison.

Stockholm den 22 januari 1942.

Nils Holmström.