Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 64.

Bilaga.

Varmbadhus med simhall för Bodens Fästning.

Förutsättningar: Anläggningen skall användas dels av militären, som vid fredsförhållanden anses uppgå till cirka 5 000 man, dels av Bodens stads invånare, som kunna beräknas till 8 500 personer. Militärens antal kan givetvis vara betydligt större. Varje militär bör få ett simbastubad per vecka. Det civila badantalet kan beräknas till 30 000 per år. För militären avses simhallen vara tillgänglig från kl. 8.00 eller tidigare och till kl. 18.00, alltså minst 10 timmar per dag eller 60 timmar per vecka. Tiden kl. 18.00 till 21.00 eller senare, alltså minst tre timmar per dag, avses för civil badning med herrar och damer på skilda dagar. Söndagarna avses för allmän badning eller för idrottsföreningarnas träning och tävlingar.

Simhallen skall hava tillräckligt stor bassäng för ovannämnda badantal samt lämpa sig såväl för badning, simundervisning som för tävlingar i simning och hopp etc. Den bör vara enkelt och rationellt planerad och utförd så att densamma bliver möjligast lättskött samt billig i drift och underhåll.

Till simhallen bör höra en lokal där de badande efter badet kunna få tillfälle till sällskapsliv med kaffe etc. Vidare bör finnas en tvättinrättning där militärens familjer själva kunna ombesörja sin tvätt med hjälp av tvättmaskiner och ångmangel etc.

Kapacitet: Enligt föreliggande förslag, som framgår av bifogade ritningar 1 till 9 av den 30.12.1941, är simhallen planerad för 120 bad per timme. Givetvis förutsättes därvid att de badande icke på en gång släppas in i t. ex. bastun och därefter på en gång i bassängen utan att de badande komma successivt, lämpligast med 12 man var femte minut. Därvid beräknas att en dylik grupp använder 5 minuter till avklädning, 2 minuter till preliminär duschning, 15 minuter i bastun, 5 minuter till tvagning, 5 minuter till duschning, 15 minuter i bassängen samt 10 minuter till påklädning. Därefter skola de badande omedelbart lämna simhallen. De kunna därefter om deras tid medger besöka sällskapsrummet, som rymmer cirka 150 personer sittande vid bord. Infanteriet kan alltså beräkna bada en pluton per halvtimme. Då troligen icke allt manskap äro i tillfälle att bada varje gång kommer kanske varje pluton i praktiken icke att omfatta mer än 40 man så att en pluton kan släppas in var tjugonde minut. Tages även kvällstiderna och söndagarna i anspråk skulle simhallen kunna betjäna bortåt 15—20 000 man, så att de i regel få ett bad per vecka. Det torde icke vara nödvändigt att badningen regleras så efter klockan, ty erfarenheten från ett liknande mindre bad har visat att bortåt dubbla antalet badande på en gång kunnat släppas in samtidigt. Kapaciteten är alltså praktiskt enligt erfarenheterna betydligt större.

Det torde icke vara lämpligt att bygga simhallen större utan skulle behovet visa sig vara större är det bättre att bygga ytterligare en simhall. Det ligger då närmast till hands att Bodens stad bygger en simhall för sin befolkning. Civilbefolkningens bad komma att motsvara i medeltal 100 per dag eller vid ovannämnda badtid cirka 30 bad per timme. Lämpligast torde vara att herrar få fyra kvällar och damer två kvällar per vecka. Idrottsföreningar och andra sällskap kunna hava familjebad. Då den civila belastningen av