Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 64.

badhuset icke bliver så stor, kunna tider vid behov tagas därifrån till militärbad eller till simtävlingar.

Placeringen av badhuset framgår av bifogade situationsplan, ritning 1.

Planering av badhuset: Anläggningen består av en 41,7 meter lång och 20,90 meter bred byggnad. Dess källarevåning ligger hälften nedsänkt så att byggnaden reser sig till 12,7 meter över marken. Dess byggnadsvolym är cirka 10 900 kbm.

Källarevåningen innehåller maskinrum med vedkällare, ett avklädningsrum, toaletter, tvättinrättning samt nederdelen av bassängen.

Simhallsplanet: Ingången med vindfång och entréhall samt toaletter äro belägna i nordöstra hörnet, från korsningen av Kyrkogårdsvägen och Soldatgatan. Från entréhallen är uppgång till konditoriet, ingång till simhallen samt nedgång till källarevåningen.

Simhallen är ett stort rum fritt från pelare, 20 meter brett och 30 meter långt samt har något över 10 meter fri höjd.

Bassängen är 12×25 meter, därav 12,5 meter grund del för simundervisning. Längden 25 meter är den mest lämpliga för simtävlingar, då målet vid alla tävlingar på 50, 1000 och alla vanliga meterdistanser alltid bliver på samma ställe som starten. Enligt internationella reglerna kunna rekord på sträckor t. o. m. 500 meter godkännas på dylik simbana. För längre sträckor skulle erfordrats en 50 meter lång bassäng. Vid tävlingar kunna 6 simbanor anordnas. Vid simtävling och undervisning kan även användas simning på tvären, då alltså 12 till 15 man kunna starta samtidigt, därav minst 6 på grunda delen. Djupet på den senare är för underlättande av simundervisningen från 0,9 till 1,4 m. Detta djup är även tillräckligt för vattenpolospel. Härför skulle egentligen fordras större djup och större bredd på bassängen, men då de flesta tävlingsbassänger hava samma djup och bredd finnes ingen anledning att enbart för vattenpolospelet använda större djup och bredd. För det beräknade badantalet är utrymmet i bassängen rikligt. För simhoppning finnas trampoliner på 3 och 5 meters höjd. Djupet är 3,75 meter. Sviktar på 1 och 3 meters höjd. Det finnes möjlighet att ordna trampolinerna på 5 och 7,5 meters höjd, vilket förordas i Tyskland. Djupet skulle då ökas till 4 meter. De internationella höjderna äro 5 och 10 m. För hopp från den senare höjden skulle man kunna anordna en trampolin på 9 meters höjd, ty reglerna medgiva 10 % avvikelse (då ju vattenståndet i sjöar och floder ju ofta varierar). För denna höjd skulle man dock vara tvungen att öka bassängens djup till 4,5 meter samt byggnadens höjd med 1 meter, vilket torde öka byggnadskostnaden med cirka 25 000 kronor samt på grund av den större vattenvolymen i bassängen medföra långsammare omsättning. Bassängen är försedd med undervattensbelysning.

Avklädningsplatser finnas dels på gradinen på bassängens östra sida, dels på källarevåningens plan med resp. 70 och 50 skåp, dels på östra läktaren med 27 sitthytter med vardera 2 skåp samt på norra läktaren över tvagningsrummen med 12 ligghytter. Inalles kunna alltså 159 till 186 bada samtidigt. Skåpen äro ventilerade så att regnvåta eller svettiga kläder torka under badtiden. Vid simtävlingar använda manliga badande källarevåningens omklädningsrum. För kvinnliga deltagare finnes ett rum i tvättinrättningen med 10 skåp, dusch och toalett, från vilket rum damerna medelst en särskild trappa komma upp i simhallens södra del.

Tvagningsrummen och basturna ligga i norra delen av simhallen och skiljas från densamma genom glasväggar så att de badande där liksom även från de flesta avklädningsplatserna kunna stimuleras och roas av de