Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Motioner i Första kammaren, Nr 64.

sitt eget befäl både ur ordnings- och instruktionssynpunkt. Personalens löner avse att motsvara deras arbete med badhusets drift och renhållning samt övervakning av badgäster, men för den hjälp de lämna badgäster med torkning, borstning, massage, simundervisning etc. skola de äga rätt att uppbära direkt ersättning efter fastställda taxor. Tvättinrättningen skötes av en tvättmästare, som sköter tvättmaskinerna, tillsättning av tvättmedel samt anvisar husmödrarna bästa sättet att uföra tvätten samt samordnar deras arbete vid ångmanglarna etc. Det förutsättes att badande militär medhaver egna handdukar. Badgäster kunna dock mot avgift få hyra badlinne. Denna uthyrning handhaves bäst av tvättmästaren, som på egen bekostnad även tvättar och manglar badtvätten. För en badduk tages t. ex. 10 öre, som skall motsvara slitning och tvätt därav. Tvättmästaren får inkomsten men skall till badhuset liksom andra tvättande betala 30 öre per kilo för kraft, ånga, vatten, maskin- och lokalhyra etc. Erforderlig hjälp för badtvätten får han även betala.

Driftskostnaderna för anläggningen kunna beräknas:
Avlöningar 2 badmästare à 3 600 kr.  
  2 badbiträden à 2 400 »  
  1 eldare à 3 600 »  
  1 tvättmästare à 3 600 » 19.200:— kr.
Bränsle: 300 ton kol à 70 kr. (cirka 1 500 kbm. ved) 21 000 :— »
Vatten: 20 000 kbm à 10 öre 2 000 :— »
Kraft och belysning: 110 000 kWh à 3 öre (jämn belastning dygnet runt) 3 300 :— »
Tvål 2 000 :— »
Diverse kostnader: kemikalier, telefon, biljetter etc. 4 000 :— »
Underhåll: av byggnad 1 % à 450 000 4 500 :— »
 av maskiner 10 % à 50 000 5 000 :— »
Ränta och amortering å anläggningen på 30 år, 6 % à 550 000 kr. 33 000 :— »
Summa omkostnader 94 000 :— kr.
Inkomsterna kunna beräknas:
Allmänhetens badning: äldre, simbastu med tvål, 15 000 bad 15 000 :— kr.
 yngre, simbastu med tvål, 15 000 bad 7 500 :— »
Tvättinrättningen: 80 000 kilo tvätt à 30 öre 24 000 :— »
Hyra av konditori inkl. värme och varmvatten, ljus 5 000 :— »
Militärbad 200 000 à 30 öre inkl. tvål 60 000 :— »
Summa inkomster 111 000 :— kr.

Även om man räknar med att badhuset skall förräntas och amorteras borde alltså ett pris av mindre än 25 öre för varje militärbad täcka samtliga utgifter. Beräkningarna äro grundade på resultaten från liknande anläggningar i drift med tillägg för de speciella förhållandena i Boden.

Byggnadssätt: Grunden avses gjutas i betong på breda plattor, eventuellt med underlag av träpålar. Källarevåningens väggar och golv samt simhallsbjälklaget