Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
7
Motioner i Första kammaren, Nr 64.

avses gjutas i armerad betong. Murarna isoleras med gasbetong. Hallbyggnaden över simhallsplanet avses utföras fribärande med trelänksbågar av armerad betong. Gavelfönsterpartierna i armerad betong. Väggar av en och en halvstenstegel med mellanrum och koksfyllning samt invändig isolering. Väggarna putsas in- och utvändigt, ev. utsidan med fasadtegel. Till vinnande av bättre värmeisolering och billigare utförande kunna väggarna muras liksom i Munksunds badhus med gasbetong, dock 30 cm. tjock. Taket utföres av trä med pålagd sammansmält asfaltpappbeklädnad. Invändigt ljudisoleras taket med tjock treetex, spräckpanel, som röras och putsas.

Med denna konstruktion bliver byggnaden relativt lätt att reparera efter eventuella skador av spräng- eller brandbomber jämfört med om stålkonstruktion och bärande tegelstensväggar skulle användas.

För att spara kostnader och vinna tid vid bygget skulle betongbågarna kunna ersättas med träbågar, t. ex. trelänksbågar av HB-typ. Med även väggarna av trä skulle kanske kunna sparas 40 000 kronor. Resultatet ur värmesynpunkt bliver likvärdigt. Till jämförelse kan meddelas att Liljeholmsbadet i Stockholm, det flytande betongbadet, har hela simhallsöverbyggnaden utförd i trä med invändig puts, och har nu varit i drift över 12 år utan att någon olägenhet yppats.

Bassängen göres tunnväggig med tät armering för vinnande av fullständig täthet. Densamma klädes över vattenytan med kakel. Bassängomgången belägges med noppriga halkfria plattor. Under vattenytan putsas väggar och botten med vit cement. Riktigt utförd ger denna då intryck av sanden på havsbotten, alltså ett naturligt intryck. Ytorna kunna sedan efter amerikanskt mönster för relativt ringa kostnad målas. Kakelbeklädnad erbjuder inga hygieniska fördelar men ser rent ut och anses av många vara kännetecknet på en elegant simhall. Hel kakelbeklädnad av bassängen skulle fördyra med cirka 15 000 kr.

Bärande konstruktioner invändigt till bastur, tvagningsrum och läktare etc. utföras i stål. Väggar av plattor, som kakelbeklädas, mot simhallen. Invändigt klädas alla synliga delar av bastur, tvagningsrum och toaletter med kakel, liksom även de fria väggarna i simhallen till cirka 1,8 meters höjd. Kostnaden därför bliver relativt obetydlig emedan skåp och fönster inskränka de fria ytorna till ett minimum. Gradinen av betong. Samtliga golv klädas med noppriga plattor, utom å läktare och i konditoriet, där lämplig golvmassa användes.

Skåp och hytter av trä, ev. plåt. Fönster av trä med förstyvande ståndare av stål. Dubbla rutor som ev. ytterligare isoleras med cellofanrutor. Framför alla skåp vattenuppsugande mattor. Lufttrummor av eternit.

Beräknad byggnadskostnad: Byggnad 318 000:— kr. Värme och sanitet, fläktar etc. 75 000:— » Filteranläggning med pumpar etc. 25 000:— » Tvättmaskiner 25 000:— » Elektr. installation. 16 000:— » Oförutsett 10 % 46 000:— » Arvoden, ritningar, kontroll 37 000:— » Summa byggnadskostnad 542 000:— kr.