Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11
Motioner i Första kammaren, Nr 76.

därigenom nedbringas för båda bekämpningsmetoderna och ytterligare en värdefull uppgift så småningom slutföras.

Huruvida ett sådant förfaringssätt vid kastsjukans bekämpande skulle tarva någon ändring i de gällande författningarna för sjukdomens bekämpande (Sv. förf.sam1. nr 402 och 403/1938) torde även behöva utredas och övervägas.

Med stöd av det anförda hemställa vi,

att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Konungen anhålla om utredning huru bekämpandet av smittsam kastning hos nötkreatur kunde samordnas med det av hushållningssällskapen handhavda kliniska tuberkulosbekämpandet.

Stockholm den 22 januari 1942.

B. A. Nilsson. Gust. Elofsson. A. R. Aronsson.

Allan Holstenson. Joh. Friggeråker.