Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
14
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

291, av herrar Ohlin och Albertsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.

292, av herr Albertsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer m. m.

293, av herr Persson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordning).

294, av herr Nordenson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 17 juni 1938 (nr 370) om särskild skatt å förmögenhet, m. m.

295, av herr Lindström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.

296, av herr Wagnsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.

297, av herr Holmström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.

298, av herr Holmström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.

299, av herr Holmström m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.

300, av herr Nordenson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.