Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13
Förteckning å motioner i Första kammaren.


Nr

271, av herr friherre Beck-Friis m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt för år 1942, m. m.

272, av herr Nilsson, Bernhard, och herr Bondeson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt, m. m.

273, av herr Sundberg m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt för år 1942, m. m.

274, av herr Lindblom m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om hyresreglering m. m.

275, av herr Johansson, Johan Bernhard, och herr Larsson, Sven, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ytterligare med den fortsatta utbyggnaden av landets försvarskrafter sammanhängande markförvärv.

276, av herr Anderson, Gustaf Iwar, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli, m. m.

277, av herr Persson och herr Nilsson, Bror, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående lönereglering för lärarpersonalen vid de statsunderstödda lantbruksundervisningsanstalterna m. m.

278, av herrar Elmgren och Boman, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om trafikskatt.

279, av herr Eriksson, Bertil, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring (krigsfamiljebidragsförordning) m. m.

280, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 338, angående anslag till prisrabattering å vissa livsmedel, och nr 356, angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1942/43.

281, av herrar Helgesson och Löfgren, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m.

282, av herr Mannerskantz m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lantarbetstidslag.

283, av herr Löfvander och herr Elofsson, Gustaf, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lantarbetstidslag.

284, av herr von Heland m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.

285, av herr Persson m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer m. m.

286, av herr Linderot, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till prisrabattering å vissa livsmedel.

287, av herr Franzon m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till prisrabattering å vissa livsmedel.

288, av herr Wagnsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av statlig poliskår i Boden.

289, av herr Holmström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av statlig poliskår i Boden.

290, av herrar Mannerskantz och Wennqvist, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordning).