Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Motioner i Första kammaren, Nr 141.

att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning angående en mera enhetlig, fullständig och i övrigt ur rättssäkerhetens synpunkt tillfredsställande lagstiftning angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos övriga förvaltningsmyndigheter, då de avgöra frågor som angå enskild rätt, samt om framläggande för riksdagen av de förslag, vilka av denna utredning kunna föranledas.

Stockholm den 24 januari 1942.

Nils Herlitz. Georg Andrén. K. G. A. Sandström.

S. Linnér. Ruben Wagnsson. Torsten Caap.

Gustaf Velander. Å. Holmbäck. Thore Wennqvist.

Sam Larsson. Arthur Engberg. Nils Wohlin.