Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/408

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, N14 184. samt att 36 kap. 17 § måtte få följande lydelse: 7 - Vittne höres, av rätten. Företrädas eller bisträdas parterna eller i brottmål den tilltalade av advokat, skall vittne höras av parterna. Även eljest må med rättens tillstånd vittne höras av parterna. Rätten äger övertaga förhöret, därest detta skötes uppenbart otillfredsstä,lla.nde. Höres vittne av parterna, höres det först av den part, som åberopat vittnet, och därefter av motparten., e Vittnet bör -+ - yttrat sig. t - 5 Frågor - - otillbörliga. Stockholm den 31 januari 1942. Axel : Roos. Karl Wistrand. -: \ Stockholm, Tryckeriaktiebolaget Tiden, 1942