Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/454

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner 1 Första kammaren, Nr 196. Iängd giltighetstid för lagen om transport/örbud, måtte remitteras till konstitutionsutskottet. . Med hänvisning till vad ovan anförts och med särskilt understrykande av att såväl regeringsformen som tryckfrihetsförordningen lägger grundlagsenliga hinder i vägen för bifall till Kungl. Maj:ts förslag om fortsatt giltighet av förordningen den 1 mars 1940 rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m., hemställer undertecknad, att riksdagen måtte besluta avslå Kungl. Maj:ts proposition nr 55. Stockholm den 25 februari 1942. Sven Linderot. O. L. Svanbkks Boktryckerl AB., Stockholm 1942 usuo