Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/488

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner z Första ka11t1narern, N r 206. kan det vara av intresse att söka siffermässigt belysa. åtminstone den sistnämnda av dessa faktorer. Följande sammanställning visar dels folkmängden inom länet den 31 december under vart och ett av åren 1928-1941, dels antalet levande födda inom länet under motsvarande år. Folkmängden 31/12 Antalet levande födda 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 l 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 195830 197410 199825 201642 202781 204351 206390 207533 208915 209974 211514 213074 216148 220087 (prel.) 4969 4762 4923 4789 4826 4500 4592 4576 4675 4630 4714 4971 4803 5137 (Prel-) Lärjungebeståndet innevarande läsår rekryteras från årgångarna -1928- 1934, i de fall sjunde skolår ej införts dock till ringa del av de år 1928 födda. Från årgångarna 1935-1941 äro folkskolorna rekryterade om 7 år. Det sjunde skolårets successiva införande kommer att oavsett födelsetalen medföra en avsevärd ökning av lärjungeantalet under de närmaste åren. Födelsetalen ge i och för sig vid handen, att antalet levande födda per tusen invånare fortfarande ligger vida över riksmedeltalet, trots att det nedgått från 25,4 år 1928 till 23,3 år 1941. Är 1928 var riksmedeltalet 16,05 och 1938 blott 14,85. Folkmängdsuppgifterna visa, att trots de starka konjunkturväxlingarna inom länet ökar folkmängden med ett par tusen människor om året, de två senaste åren avsevärt mera. Det sista årets avsevärda inflyttningsöverskott kan visserligen antagas till en del bero på med det pågående stormaktskriget sammanhängande förhållanden. Som ett sannolikt länge förblivande faktum kvarstår likväl, att födelsefrekvensen inom länet skapar ett i förhållande till folkmängden relativt stortvbehov av lärarkrafter. I samma riktning verkar givetvis också den glesa bebyggelsen. Av uppgifter i dagspressen har framgått, att skolöverstyrelsen föreslagit intagning av elever i år vid folkskoleseminarierna i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå, sammanlagt 6 avdelningar. I skolöverstyrelsens motivering framhålles, att 7 à 8 avdelningar utan större risk kmma intagas på 4-årig linje 1942. Men oavsett om förslaget motiverar det