Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/502

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

2 Motioner i Första kammaren, Nr 211. ett årligt bidrag på 10.000 kronor för inköp av kläder till behövande elever vid de skolor som funnits inom länet. Även kommunerna ha måst bidraga med 15 kronor per elev och månad. Dessutom ha landsorganisationen, stenindustriarbetareförbundet och kooperativa förbundet lämnat bidrag till elevernas beklädnad under de första åren av skolornas verksamhet. Om stipendierna nu fastställas med ett högsta belopp av 45 kronor kommer detta att medföra att ett stort antal elever, som nu äro vid dessa skolor, måste lämna desamma, då de sakna möjligheter att anskaffa de medel som erfordras för att täcka den mellanskillnad, som uppstår mellan stipendiebeloppen och den verkliga kostnaden för uppehållet å skolorten. Man kan knappast räkna med att landstingen och kommunerna äro villiga att påtaga sig ytterligare kostnader härutinnan. Det har för övrigt visat sig vara svårt för kommunerna att lämna de understöd som hittills givits. Det torde även bli så, att flera av de ynglingar, som tänkt sig att få genomgå yrkesutbildning vid någon central verkstadsskola eller verkstadsskola för arbetslös ungdom, nu måste avstå från detta därför att deras ekonomiska ställning inte tillåter en belastning av den omfattning som nu kommer att uppstå. För att belysa den ekonomiska ställning en del familjer haft, vilkas söner varit elever vid en verkstadsskola för arbetslös ungdom, kunna anföras några exempel: Föräldrarnas inkomst Omståndighet som verkat försvagande på hemmets per månad kr. ekonomi - Faderns pension 200 kr. per " 50 Fadern arbetslös över ett år. Modern sjuk. 40 Fadern pensionerad, långvarig sjukdom. 90 Fadern har pension. 150 Modern har varit sjuk i 5 år. - Fadern död. hlodern vistas på sjukhus. 150 Modern har vistats på sjukhus lång tid. 150 Modern är sjuklig, fadern har varit arbetslös över 11/E; år. I 130 Skuld på hus. 60 Fadern har varit sjuk på grund av hjärtfel. 100 Fadern och modern sjukliga. 150 Arbetslös under 4 månader. - - Fadern död. 100 Fadern har icke haft arbete sedan 1936, fick arbete 1940 men måste sluta på grund av sjukdom. Dessa exempel som här angivits äro endast en mindre provkarta över de ekonomiska förhållanden som en del familjer leva under och vilkas