Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/535

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 219. 15 Under åberopande av vad .sålunda anförts hemställa vi, att riksdagen måtte dels som sin mening uttala att den föreliggande propositionen nr 122 icke bör läggas till grund för ett förstatligande av den allmänna väghållningen på landet, dels i skrivelse till Kungl. Maj:t begära fortsatt allsidig och förutsättningslös utredning av frågan om behövliga reformer på vägväsendets område. Stockholm den 24 mars 1942. J. B. Johansson. Bernhard Nilsson. Ivar Ekströmer. Israel Lagerfelt. Gust. Björkman. K. E. Johanson. Robert von Horn. Thore Wennqvist. Nils Holmström. M. Svensson. O. A. Nordborg.