Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/556

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

lö lå §>w 2 Motioner i Första kammaren, Nr kan icke avvärja den kritik, som riktades mot patentutrednigens förslag. Att märka är att den alternativa lösning, som från näringslivets sida förordats - möjlighet för staten att erhålla uppskov med patentansöknings kungörande och handlingarnas utläggande för granskning - avvisats av departementschefen endast under hänvisning till att den skulle medföra ovisshet för båda parter under en tid, som kunde bliva ganska läng om lagens giltighet utsträcktes. Av yttrandena torde framgå, att den påtalade ovissheten ur näringslivets synpunkt framstår såsom en betydligt mindre olägenhet än de hemliga patenten. Vi hemställa, att riksdagen mätte besluta sådana ändringar i Kungl. Maj:ts proposition, att ovan nämnda synpunkter vinna bet aktande. Stockholm den 21 april 1942. I var Ekströmer. Harald N ordenson.