Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/587

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner t Första kammaren, Nr 231. 9 anställningsfrågans betydelse ur såväl sociala som militära synpunkter. I båda hänseendena kan en förhalning av frågans lösande innebära betydande vådor. Med hänvisning till det anförda hemställes, att riksdagen måtte uttala, att i Kungl. Maj:ts proposition nr 210 förutsatta utredningar av civilanställningsfrågan och frågan om inrättande vid armén och kustartilleriet av beställningar för långtjänstunderbefäl - med hänsyn till ifrågavarande spörsmåls vikt för säkerställandet av en god rekrytering av det fast anställda manskapet - snabbast möjligt böra verkställas, och att härvid de ovan anförda synpunkterna böra tagas under övervägande. - Stockholm den 25 april 1942. Nils Holmström. Axel Löfvander. Emil Petersson. C. P. Wahlmark. Bthang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 280-232. 2