Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/599

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 9233. 7 bara, de passade inte svenska förhållanden och svensk terräng o. s. v. Är 1940 blev det emellertid plötsligt en allmän uppfattning, att pansartrupper erfordrades. Uppsättningen av sådana trupper var emellertid då icke tillräckligt förberedd. Nu finnes dock en stomme till ett dylikt vapen, som snabbt kan utbyggas till lämplig omfattning. En eventuell motståndares anfall mot svenskt territorium torde med stor sannolikhet komma att inbegripa luftlandsättning i stor skala. För att isolera landsatt trupp finnes hemvärnet, som skall hålla stånd till dess linjetrupp hinner ingripa. Linjetrupp, som skall ingripa mot luftlandsatta trupper, måste emellertid snabbt kunna förflyttas till stridsområdet och besitta stor slagkraft; den bör med andra ord utgöras av motoriserade förband med tunga vapen. I ett relativt vidsträckt och glest befolkat land med för motortrupp relativt få användbara vägar synes emellertid kravet på snabbt ingripande mot luftlandsatta trupper kunna än bättre tillgodoses genom transport luftledes av högkvalificerad trupp (lufttrupp). Kravet på stor rörlighet och slagkraft hos våra landstridskrafter måste alltså ses mot bakgrunden av att vi ej kunna förbereda försvar överallt utan måste hålla starka rörliga reserver beredda för insats i de riktningar, som kunna bliva aktuella. Det synes i högsta grad önskvärt, att man i blixtkrigets dagar äger tillgång till trupp med så hög rörlighet och hastighet, att den snabbt kan sätta en spärr för fiendens anfallsstötar. Uppenbart är att lufttrupp kan insättas till spärrförsvar snabbare än marktransporterad trupp. Lufttrupp är ävenledes av största betydelse för att snabbt kunna insättas till försvar mot kringgångsförsök eller för att undsätta hotad frontdel samt avskära förbindelser i fiendens rygg, utföra sabotage m. m. Även för anfallsvis uppträdande kan givetvis en svensk lufttrupp komma att få betydelse, t. ex. för spärrande av pass i fiendens rygg och för omfattningsuppgifter. Det flygtransportförband, som erfordras för transport av lufttrupper, kan samtidigt bliva av utomordentlig betydelse för underhällstransporter till isolerade armétruppförband. Slutligen kan framhållas betydelsen av att i fredstid äga tillgång till trupp, som väsentligt snabbare och smidigare än marktrupp kan insättas i ett tidigt skede för att begränsa skogsbrand. Svensk lufttrupp bör ej endast bestå av lufttransporterad ordinär linjetrupp. Lufttransport kräver särskild efter derma anpassad organisation och beväpning. Vidare bör man räkna med att truppen kan bli tvungen lämna flygplanen före landning, den måste alltså vara utbildad i fallskärmshopp. Sådan utbildning är krävande i alla avseenden. Givet är att man utan egen erfarenhet icke från början bör göra en svensk lufttransportorganisation alltför omfattande. Den bör dock ges en sådan omfattning, att utbildningen kan bedrivas med tanke på en utveckling i hän