Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


133 -Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Depafzemem. Emot generalpoststyrelsens framställning har jag icke funnit anledning till chefen. erinran. Då det är angeläget, att ifrågavarande bostadshus färdigställes utan tidsutdräkt, torde de begärda medlen böra anvisas å tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Bostadshus för postverkets räkning i Boden å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 28,000. B. Telegrafverket. [2.] 3. Fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende, reservationsanslag. Under hänvisning till vad jag tidigare i dag anfört vid anmälan av telegrafstyrelsens anslagsäskanden för budgetåret 1942/43 (kapi- talbudgeten: bil. 4, punkt 14) hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen 7 att till Fortsatt utveckling av statens telefon- och telegrafväsende å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 4,000,000. Vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla. Ur protokollet: Sigurd Lang.