Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5 5c 9b 13c 13d 23a 25c 26 28b 30a 31a 42c 45c 45d 46a 54 55 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 13 Kapitalinvestering. - lv. Försvarsväsendets fastighetsfond. Kronor Kronor Arm éförvaltningens delfond: Anordnande av centrala ammunitionsförråd m. m., reservationsanslag . .- . . Anordnande av vissa garage och verkstadslokaler, reservationsanslag . - . Kemiska tvättinrättningar, reservationsanslag . . Vissa förråds- och verkstadslokaler, reservalionsanslag Utvidgning av vissa verkstäder i Karlsborg, reservationsanslag . . Marinförvaltningens delfond: Vissa arbeten vid Karlskrona örlogsvarv, reseruationsanslag . . Förrådslokaler för minor m. m., reservationsanslag . Slipar och förvaringshallar för motortorpedbåtar m. m., reservationsanslag . . Förbättring av apteringsverkstaden vid Gotlands kustartilleriförsvar, reservationsanslag . . Komplettering av maskinutrustningen vid kronobageriet i Karlskrona, reservalionsanslag . .- Kompletterings- och iståndsättningsarbeten i Älvsborgs fästning, reservationsanslag . . F lygförvaltningens delfond: Reparation av tjänstebostad vid flygkrigsskolan, reser10,000,000 750,000 - 274,000 1,270,000 85,029 12,379,000 517,00o 1,200,000 120.000 70,000 34,800 50,029 1,991,soo vationsanslag . - . 3 18,800 1 Vissa förrådsbyggnader m. m., reservationsanslag . - . - 1 1,076,500 Radiosändarstationer m. m. vid vissa flygvapnets etablissement, reservationsanslag . . 216,000 f Ytterligare medel för provbocksanläggningar, reservationsanslag . . :- . . Förvärv av mark för Ostgöta flygflottilj, reservalions-, anslag . . 56,000 Utvidgning av flygfältet vid Svea flygflottilj, reserva- f llonsanslag . - . 480,000 2 157 300i l ,-.f a , 1 i l s2o,000 summa 10,sss,100j