Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


K zmgl: Maj:ta propasition -nr- 3. 5 Med åberopande av .det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att förklara, att den av Kungl. Maj:t den 28 juni 1941 med stöd av riksdagens beslut angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1941/42 fastställda förskottsstaten skall tillsvidare äga fortsatt giltighet i oförändrad utformning. Med bifall till vad föredragande departementschefen så" L lunda, med instänimande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen. - Ur protokollet: William Dickson.