Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Ma1:ts proposition nr 2. 15 Bilaga 1. I Egentliga statsutgifter. Första huvudtiteln. Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t . Konungen i statsrådet à Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBRAMSTORP, WESTMAN, W1G1=orss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, ROSANDER, GJÖRES. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anmäler härefter under finansdepartementets handläggning hörande ärende angående egentliga statsutgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. A. Kungl. hovstaten. [1.] 8 a. Ersättning för vissa bränslekostnader vid de kungl. hoven. Å riksstaten för budgetåret 1941/42 hava liksom för de tre nästföregående budgetåren anvisats dels ett anslag åt 50,000 kronor till ved och kol för de kungl. hoven; dels ock ett anslag å 95,000 kronor till täckande av motsedd brist å nämnda anslag. Därjämte hava å tilläggsstat för budgetåret 1940/41 anvisats sammanlagt 189,600 kronor till täckande av vissa merkostnader för ifrågavarande ändamål under budgetåren 1937/38-1940/41. I skrivelse den 18 december 1941 har riksmarskalksämbetet, under hänvisning till framställning från ståthållarämbetet på Stockholms slott, hemställt om anvisande av dels 14,394 kronor 65 öre till täckande av ytterligare merkostnad för budgetåret 1940/41, dels 140,000 kronor till täckande av beräknad merkostnad för det löpande budgetåret. Jag tillstyrker, att ett till 154,000 kronor avrundat belopp anvisas för täckande av ifrågavarande merkostnader, och hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Ersättning för vissa bränslekostnader vid de kungl. hoven å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett anslag av . . kronor 154,000.