Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


26 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 10 KAP. 135 §. Överlöper krigsman - på livstid. Gör krigsman försök till sådant brott, straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat, dock lägst med straffarbete i fyra år. Sker stämpling till sådant brott, varde, där straff ej är förskyllt efter ty ovan är sagt, anstiftare av stämplingen dömd till straffarbete från och med fyra till och med tio år och annan deltagare i stämpligen till straffarbete i högst sex år. 13 KAP. Om skadegörelse, stöld, rån och förskingring. 164 §. Förövar någon stöld av livsmedel, krigsredskap eller annan krigsförnödenhet, som föres till fästning, krigsfartyg, förläggning eller annan ort, där krigsfolk är sammandraget, och vet han, att egendomen tillhör krigsmakten eller är avsedd för dess behov, dömes efter allmän lag för grov stöld eller, där mildrande omständigheter vid brottet det föranleda, för stöld. 166 §. Var som å valplatsen stjäl från någon, som tillhör svenska krigsmakten eller därmed förbunden krigsmakt och i kriget stupat, dömes efter allmän lag för grov stöld eller, där mildrande omständigheter vid brottet det föranleda, för stöld. Lag samma - kriget stupat. 167 §. F örövar man å valplatsen tillgrepp från någon, som tillhör svenska krigsmakten eller därmed förbunden krigsmakt och av sår eller sjukdom är urståndsatt att sin egendom värja, dömes för grov stöld efter allmän lag. Begår någon rån å sådan i -nöd stadd person eller gör försök därtill, dömes till straffarbete på livstid eller från och med fyra till och med tio år. Förbryter sig - är sagt. 168 §. Rånar någon krigsförnödenheter, som föras till fästning, krigsfartyg, förläggning eller annan ort, där krigsfolk är sammandraget, och vet han, att egendomen tillhör krigsmakten eller är avsedd för dess behov; dömes till straffarbete på livstid eller i tio år. Försök till sådant rån straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat, dock lägst med straffarbete i sex år.