Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 27 169 §. Hava två - på livstid. För försök till rån i detta fall må till straffarbete på livstid dömas. 170 §. Har genom rån, stöld eller förskingring av sådan egendom, som den brottslige veterligen tillhörde krigsmakten eller var för dess behov avsedd, väsentligt hinder för krigsförberedelserna, betydande brist för krigsfolket eller hinder för krigsföretagen vållats, och var egendomen av beskaffenhet, att den brottslige bort kunna inse, att en dylik verkan var av brottet att befara; då skall han, om rån förövats, mista livet eller dömas till straffarbete på livstid, men i annat fall dömas till straffarbete på livstid eller från och med åtta till och med tio år. 15 KAP. 178 §. Tager man - försvårande ansedd. Förövades tillgreppet - till fängelse. Var fienden av sår eller sjukdom urståndsatt att sig försvara; dömes den brottslige till straffarbete från och med sex månader till och med fyra år. Tillfogades fienden för bytets tagande ytterligare sår eller skada; varde gärningsmannen dömd till straffarbete från och med fyra till och med tio år eller på livstid. Gör någon försök till brott, varom i föregående punkt förmäles, straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat, dock lägst med straffarbete i två år. 179 §. Den som - två år. Såsom plundring - behovet härutinnan. Gör någon försök till plundring, varom ovan är sagt, straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat. Där vid - på livstid. 16 KAP. 185 §. Till disciplinmål - efter 96 §; 9) deltagande i demonstrationståg efter 96 a §; vållande till fara för eldskada eller explosiv förödelse efter 99 §; ersedelförseelse efter 100 §; gård av - samma lagrum; avgivande i - efter 116 §; l-4!-Å)-lll 0059!-*C \-/-/-/- N°"U Fil