Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/311

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr /1-. 149 5 Har man, på sätt i 4 § sägs, skrivit eller förfalskat och begagnat annan enskild handling än de där nämnda, såsom arbetsbetyg, intyg om fattigdom, sjukdom eller annat dylikt; dömes till straffarbete eller fängelse i högst sex månader. Var handlingen skriven i diktad persons namn, må till böter dö" mas. 5a §. Den som uppsåtligen, till förfång för annans rätt, förstör eller gör obrukbara de handlingar, varå den sig grundar, straffes högst med straffarbete i fyra år. 10 §. Begår någon i fråga om handling, som utfärdas av offentlig myndighet i främmande stat, brott som i 1, 2, 3, 5 a eller 6 § omförmäles, dömes till straffarbete i högst fyra år eller fängelse i högst sex månader. Var handlingen av mindre vikt och begagnades den i avsikt som i 3 § sägs, må till böter dömas. Sådan stats - njuta skola. 10a §. Begagnar sig någon svikligen av pass, arbetsbetyg eller annat dylikt bevis, som för annan utgivet är, dömes till fängelse eller böter. Samma lag vare, där någon utlämnar sådant bevis att begagnas av annan än den för vilken beviset är utfärdat. mb §. Nekar någon emot bättre vetande sin hand och förskrivning, straffes med böter eller fängelse. 11 §. River, flyttar - fyra år. Samma lag - falskeligen sätter. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 16 §. Utpranglar någon - själv gjort. Forsök till sådan utprångling straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 17 §. -. Har någon blivit med falskt mynt eller falsk penningesedel bedragen och, anda atthansadant markt, sedan det mynt eller den sedel till annan utgivit; domes till fangelse eller straffarbete i högst två år. I ringare fall må till böter dömas. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas.