Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


176 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. Om innehavaren av spaimmål, som pantförskrivits i otröskat skick, efter verkställd tröskning upplägger spannmålen å fastigheten utan att iakttaga vad honom enligt 12 § andra stycket åligger eller lämnar medvetet oriktig uppgift i sådant meddelande till registerföraren eller panthavaren, som där sägs, straffes med dagsböter. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r s l a g till L a g om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117). Härigenom förordnas, att 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 skall erhålla följande ändrade lydelse: 15- §. 1 Om ansvar för åsidosättande av bokföringsskyldighet enligt denna lag stadgas i strafflagen. 9 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r s l a g till L a g om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 maj 1932 (nr 131). - Härigenom förordnas, att 74 § checklagen den 13 maj 1932 skall erhålla följande ändrade lydelse: 74 §. Har någon med uppsåt till annans förfång antingen utställt check utan täckning eller ock, före utgången av den tid, inom vilken av honom utställd check skall uppvisas till betalning, utan skälig anledning återkallat checken eller förfogat över täckningen, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år, där ej brottet är straffbart enligt 21 kap. strafflagen. Har någon - månader dömas. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943.